?!DOCTYPE html> 南宁刑事律师熊潇敏的直达?/title><meta name="keywords" content="刑事辩护,房产纠纷,建筑工程,交通事?合同纠纷,矿业能源,法律顾问,广西律师,南宁律师,广西专业律师?><meta name="description" content="北京大成(南宁)律师事务所,广西南宁知名律师事务所,受理广西,南宁律师刑事辩护,房产纠纷,建筑工程,矿业及公司常年法律顾问等法律事务。南宁律师咨询qq:364891594"><link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.fawu365.com/baiduzdh/weicard-1.css" media="all"><script type="text/javascript" src="http://www.fawu365.com/baiduzdh/jQuery.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.fawu365.com/baiduzdh/weicard-1.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.fawu365.com/baiduzdh/bounced_bohao.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.fawu365.com/baiduzdh/jquery.VMiddleImg.js"></script><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://www.fawu365.com/baiduzdh/helper-utils-moplus-monitor_cccb3ce.js" _md_="_anymoore_http://apps.bdimg.com/cloudaapi/pkg/helper-utils-moplus-monitor_cccb3ce.js"></script><script src="http://www.fawu365.com/baiduzdh/navbarapp_api" async="" type="text/javascript" charset="utf-8"></script><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://www.fawu365.com/baiduzdh/push-smartBar_bb6da72.js" _md_="_anymoore_http://apps.bdimg.com/cloudaapi/pkg/push-smartBar_bb6da72.js"></script><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://www.fawu365.com/baiduzdh/app-socialshare_b5c9f0e.js" _md_="_anymoore_http://apps.bdimg.com/cloudaapi/pkg/app-socialshare_b5c9f0e.js"></script><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://www.fawu365.com/baiduzdh/consult_5b07d2e.js" _md_="_anymoore_http://apps.bdimg.com/cloudaapi/s/consult_5b07d2e.js"></script><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://www.fawu365.com/baiduzdh/account-pay_dd495d7.js" _md_="_anymoore_http://apps.bdimg.com/cloudaapi/pkg/account-pay_dd495d7.js"></script></head><body class=" hPC" style="padding-bottom: 45px;"><div class="ui-content"><div class="card-body"><div class="card-background"><!--<div class="show_qrcode_icon"></div>--><div id="QRCode-box"><div class="close"></div><div id="QRCodeImg"></div><h5></h5></div><div class="card_center"><a href="http://wap.fawu365.com/index.php?s=/2.html"><img src="http://www.fawu365.com/baiduzdh/two_05_1.png"></a></div><div class="avatar"><a href="http://www.fawu365.com/html/baidu2.htm#"><img class="t-img" width="80" src="http://www.fawu365.com/img/me.png" alt="熊潇敏律? style="top: -13px;"></a><div class="avatar_fu"><img src="http://www.fawu365.com/baiduzdh/bg_di.png"></div></div><ul class="card-info"><li><h1>熊潇敏律?/h1></li><li class="worktitle">刑事辩护 建筑工程</li><li>北京大成(南宁)律师事务所</li></ul><ul class="card-items"><li><em class="mobile">电话?/em><a href="tel:13878124891">13878124891</a> <!--<font>(请说明信息来自百度直达号)</font>--></li><li><em class="email">邮箱?/em><a href="mailto:xiongxm@163.com">xiongxm@163.com</a></li><li><em class="address">地址?/em>广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城D?9?901</li></ul></div><div class="stats"><a href="#" class="light">律师简?/a><a href="#">专长领域</a></div><div class="addition-content"><div>熊潇敏,北京大成(南宁)律师事务所合伙人律师、诉讼仲裁部部长、广西律师协会青年委员会副主任、广西律师协会公司委员会委员,广西青年联合会委员。从事法官职?0年,律师执业10年,擅长刑事辩护、建筑工程房地产、公司法务各类合同纠纷、矿业能源事务,具备丰富的司法实践经验和处理技巧,办理过大量的诉讼和非诉讼业务,赢得了众多委托人的信任与好评?/div><div style="display:none">刑事辩护 建筑工程 房产纠纷 公司法务 法律顾问 </div></div></div><div class="bottom-icons-box"><ul><li><a href="tel:13878124891"><span class="icon-2x"><img src="http://www.fawu365.com/baiduzdh/home_9.png" alt="法律咨询"></span>法律咨询</a></li><li><a href="http://wap.fawu365.com"><span class="icon-2x"><img src="http://www.fawu365.com/baiduzdh/home_10.gif" alt="我的微网"></span>我的微网</a></li><li><a href="http://qing.boolaw.com/index.php?s=lawer/map&id=37b401282_127059.html"><span class="icon-2x"><img src="http://www.fawu365.com/baiduzdh/home_08.gif" alt="地图导航"></span>地图导航</a></li></ul></div><div class="bl_footmsg"><h3><a href="http://wap.fawu365.com/index.php?s=/1.html">关于我们</a>|<a href="tel:13878124891">联系我们</a>|<a href="http://wap.fawu365.com/index.php?s=/2.html" class="color_c">律师直达?/a></h3><h4>北京大成(南宁)律师事务所熊潇敏竭诚为您提供法律服?/h4></div><div id="fotter" class="copyright"><a href="http://wap.fawu365.com/">广西专业律师?/a>南宁刑事律师|南宁律师移动律师服务</div></div></body></html>